<div align="center"> <h1>Strona prywatna Romka Baniewicza</h1> <h3></h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.neotag.biz/roman" rel="nofollow">http://www.neotag.biz/roman</a></p> </div>